Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Hulpmiddelen

Als het gaat om de Flora- en faunawet is de Gedragscode één van de belangrijkste documenten voor de waterschappen. De laatste jaren zijn echter extra instrumenten/hulpmiddelen ontwikkelt die ook voor de waterschappen van nut kunnen zijn.

Sinds 2011 bestaan er de zogenoemde soortenstandaards. De soortenstandaards zijn opgesteld door Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ze zijn bedoeld als handreiking voor te nemen maatregelen en als hulp bij het aanvragen van ontheffingen. En in 2013 is de maatregelenindicator ‘soorten’ gelanceerd. De maatregelindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en beschrijft standaardmaatregelen die schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen of verminderen van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of watervergunning is vereist. De maatregelen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de informatie uit de soortenstandaards of aanvullende informatie geleverd door ecologische experts.

Omdat er nog steeds verwarring over bestaat nog even het volgende. De soortenstandaards zijn niet gelijk aan de soortprotocollen. De soortprotocollen zijn in opdracht van STOWA opgesteld als aanvulling op de Gedragscode.

Rechts van deze tekst staan enkele handige links

Heikikker