Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe Wet Natuurbescherming - beschermde soorten

Hieronder de soortenlijsten voor zover nu (juni 2016) bekend. De lijst is opgesteld door de Werkgroep Wet Natuurbescherming van het Netwerk Groene Bureaus. Aan de lijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Europees beschermde dier- en plantensoorten

Nationaal beschermde dier- en plantensoorten

Lijst nieuwe beschermde soorten (soorten die niet beschermd worden onder de huidige FFwet)

Lijst van soorten die bescherming verliezen (soorten die nu beschermd worden onder de FFwet, maar onder de nieuwe wet niet meer)

Conventie van Bern, vogels Bijlage II