Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Wettelijk kader

Op de pagina's via de onderwerpenkolom (rechts in beeld) wordt in het kort beschreven hoe de Natuurwetgeving in Nederland in elkaar zit. De Natuurbeschermingswet in Nederland dateert uit 1967. Deze voldeed niet langer aan de verplichtingen van de internationale verdragen en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn die inmiddels waren opgesteld. Daarom is het Nederlandse natuurbeschermingsrecht aangepast resulterend in de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. In de Flora- en faunawet is het soortenbeschermingsdeel van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn geïmplementeerd evenals het CITES-verdrag. In oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden in werking getreden.