Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beschermde planten en dieren

In de huidige opzet van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk met hun eigen beschermingsregime, en worden vogels apart behandeld. De gedragscode heeft betrekking op de soorten die vermeld staan in de tabellen 2 en 3. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal beschermde soorten onder de Flora- en faunawet.

Soortprotocollen
Om de waterschappen een hulpmiddel te bieden zijn soortprotocollen opgesteld. In deze soortprotocollen wordt heldere, praktische toepasbare informatie gegeven over de bescherming, beheer en ecologie van beschermde soorten. Het aantal soorten dat behandeld wordt in de soortprotocollen is beperkt tot de voor de waterschappen relevante soorten. Dit betekent dat soorten waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat deze gevolgen ondervinden van de werkzaamheden van de waterschappen buiten beschouwing zijn gelaten.

De soortprotocollen hebben anders dan de gedragscode geen juridische status. Ze kunnen dan ook niet zonder de gedragscode worden gebruikt. De soortprotocollen moeten gezien worden als aanvulling op de gedragscode.

Voor een aantal diersoorten is ook een soortenstandaard opgesteld door Dienst Regelingen (tegenwoordig RVO). De informatie is per soort gespecificeerd naar veel voorkomende activiteiten zoals baggeren, schonen, dempen of rooien van bomen

Soortprotocollen

Soortenstandaards