Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De praktijk

In de praktijk dient men schade aan het duurzaam voortbestaan van soorten bij beheer, onderhoud en bij nieuwe werken te voorkomen. Inzicht in de ruimtelijke verspreiding en in de kwetsbaarheid tijdens de periodes van voortplanting, (winter)rust en/of migratie vormt de basis voor de planning van werkzaamheden. Hierbij streeft men mogelijk naar een optimalisatie voor meerdere, soms strijdige, doelen. Daarom is het lastig om algemeen geldende protocollen op te stellen. Richtlijnen, zoals bijvoorbeeld beschreven in de Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen, zijn dan ook bedoeld als uitgangspunt voor specifieke uitwerkingen.

Van de in de Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen beschreven werkwijze kan door waterschappen onder voorwaarden worden afgeweken. De afwijking dient overtuigend in het project– of onderhoudsplan te worden gemotiveerd. Voorwaarde is dat op basis van een deskundigenoordeel onderbouwd kan worden dat die andere werkwijze geen afbreuk doet aan het duurzaam voortbestaan van (populaties van) beschermde soorten.

Op de pagina's in de onderwerpenkolom (rechts) vindt u informatie over werken met de gedragscode. Hierbij wordt aandacht besteed aan onderzoek en monitoring en de richtlijnen zoals deze in de gedragscode zijn opgenomen voor werkzaamheden in het kader van onderhoud en beheer en ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting (nieuwe werken). Ook is de kalender van werkzaamheden opgenomen.