Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Wetsvoorstel natuurbeheer ingediend

29-7-2014 Op 18 juni 2014 is het voorstel voor de Wet natuurbeheer ingediend bij de Tweede Kamer. Zie publicaties voor het wetsvoorstel en de bijbehorende documenten. Lees verder

Puntensysteem voor natuurcompensatie

2-10-2013 De stuurgroep natuurcompensatie heeft zich ten doel gesteld voorstellen te ontwikkelen ter verbetering van (de werking van) het instrument natuurcompensatie. Aanleiding daarvoor is een samenstel van uiteenlopende actuele politieke, maatschappelijk en inhoudelijke ontwikkelingen. In bijgaande ... Lees verder

Reactie ministerie van EL&I over weghalen beverburcht door waterschap

13-8-2013 Op 25 april 2013 is aangifte gedaan tegen waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot het weghalen van een beverburcht en op 22 april wegens het beschadigen van een beverburcht. Kamerlid Van Gerven van de SP heeft hier op 12 juni 2013 middels een ingezonden brief vragen over gestel... Lees verder

Terugkoppeling informatiebijeenkomst soortprotocollen en soortenstandaards 13 juni 2013

29-7-2013 Terugkoppeling informatiebijeenkomst soortprotocollen en soortenstandaards 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni heeft STOWA een bijeenkomst georganiseerd met als doel meer bekendheid geven aan de soortprotocollen van (STOWA) en de soortenstandaards van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Tijdens de b... Lees verder

Informatie bijeenkomst soortprotocollen en soortenstandaards

23-4-2013 Locatie: Waterschapshuis te Amersfoort Contactpersoon: Gertrud Berg (g.j.berg@koemanenbijkerk.nl) Datum en tijd: donderdag 13 juni 13.00 – 17.00 uur Aanmelden kan via de STOWA-site Op donderdag 13 juni organiseert STOWA een bijeenkomst met als doel meer bekendheid te geven a... Lees verder

Onderhoud sloten met Krabbenscheer

18-10-2012 Onlangs (12 oktober 2012) is er van Waterschap Rijnland een brief uitgegaan naar diverse eigenaren met Krabbenscheer in hun sloten. De aanleiding was dat ondanks de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, eigenaren van Krabbenscheersloten meestal niet op de hoogte zijn dat de schouwpli... Lees verder

Bijeenkomst baggernet 19-01-2012

29-2-2012 Donderdag 19 januari organiseerde Baggernet in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers  in de Goudse Schouwburg een thema-ochtend rondom de praktijk van het baggeren onder de Flora- en Faunawet en de Gedragscode van de Unie van Waterschappen. Dat het hierbij om een actueel onderwerp ... Lees verder

Informatiebijeenkomst gedragscode Stadswerk

29-2-2012 Op 29 maart 2012 organiseert Stadswerk samen met het Ministerie van EL&I een informatiebijeenkomst over het werken met de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting in relatie tot Kaderwetnatuur en de Wabo. Met ingang van 2011 is de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichti... Lees verder

Verlengingsbesluit gedragscode

8-7-2011 Op vrijdag 8 juli 2011 is onderstaande e-mail met bijlagen verstuurd aan de Uniethemagroep Natuurbeleid.   Beste leden van de Uniethemagroep Natuurbeleid,   De goedkeuring van onze gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen is met een jaar verlengd. Bijgaand tref... Lees verder

Soortprotocollensite gelanceerd

31-5-2011 De soortprotocollen zoals die zijn opgesteld in opdracht van STOWA zijn vanaf nu beschikbaar via een openbare website. Hierop is handig op diverse manieren te zoeken naar specifieke soorten. Voor alle beschermde soorten waar waterschappen mee te maken kunnen hebben tijdens werkzaamheden... Lees verder

Uitspraak hoger beroep gedragscode

30-6-2010 Beste leden van de Unie themagroep Natuurbeleid, Op 30 juni jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak over de gedragscode Flora- en faunawet van de Unie. 1.       De hoger beroepen van de Minister van LNV en de Unie van Waterschappe... Lees verder

Evaluatie gedragscode

29-5-2009 De waterschappen hebben in 2006 een gedragscode Flora- en faunawet opgesteld die is goedgekeurd door de voormalig minister van LNV. Deze dient als kader voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De goedkeuring van de gedragscode Flora- en faunawet geldt voor een periode van vij... Lees verder