Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Brief onderhoud sloten met Krabbenscheer

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 18-10-2012
Onlangs (12 oktober 2012) is er van Waterschap Rijnland een brief uitgegaan naar diverse eigenaren met Krabbenscheer in hun sloten. De aanleiding was dat ondanks de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, eigenaren van Krabbenscheersloten meestal niet op de hoogte zijn dat de schouwplicht niet geldt voor Krabbenscheer en derhalve plichtmatig alle Krabbenscheer uit hun sloot verwijderen. Na een klacht hierover heeft Rijnland, voor zover bekend, alle eigenaren van Krabbenscheersloten benaderd, dat men tenminste de de helft van de Krabbenscheerplanten in het water mag laten staan.