Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten. In relatie tot de schadebeperkende maatregelen uit de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen.

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 18-8-2016

Koeman en Bijkerk rapport 2015-081 (mei 2016)

Wouter Patberg (Koeman en Bijkerk) Arthur de Bruin (Ravon), Gertrud Berg (Koeman en Bijkerk) en Jan Kranenbarg (Ravon)

De in de gedragscode opgenomen schadebeperkende maatregel ´het nalopen van schoonsel en bagger en het terugzetten van soorten na schonen en baggeren´ blijkt een groot knelpunt voor veel waterschappen, met name vanwege het arbeidsintensieve karakter. Ook twijfelt men aan de effectiviteit ervan. Om inzicht te krijgen in het nut en de noodzaak van deze schadebeperkende maatregel is besloten om hier nader onderzoek naar te laten doen

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Het is de bedoeling om de uitkomsten te gebruiken als onderbouwing bij een eventuele aanpassing van de voorgeschreven schadebeperkende maatregelen uit de gedragscode.