Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 18-8-2016

H2O-online, 15 februari 2016

Paul Hendriks, Peter Paul Schollema (waterschap Hunze en Aa’s), Roelf Pot (Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau), Henk Jan Ottens (Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief), Erik Querner (Querner consult), Ralf Verdonschot (Alterra) 

De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.